IMI – System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym. Po co powstał i kogo obejmą nowe przepisy?

Lorry Cargo Transport Delivery in motion, United Kingdom M1 Motorway

Pakiet Mobilności reguluje przepisy dotyczące transportu drogowego na terenie Unii Europejskiej. Nie jest to nowe rozwiązanie – został on ogłoszony przez Parlament Europejski w lipcu 2020 roku. Pierwsze przepisy, które weszły w życie w sierpniu 2020 roku regulowały czas pracy kierowców. Już to znacząco wpłynęło na polską branżę transportową. Od 2 lutego 2022 roku obowiązują przepisy, które znacząco wpłyną na sytuację naszych rodzimy firm transportowych. Dotyczą one: delegowania kierowców, rejestracji w tachografie przekraczania granicy, wypłacania pensji na nowych warunkach, terminów wypłacania pensji, ewidencji czasu pracy.

W tym artykule skupimy się na pierwszej z wymienionych zmian: systemie IMI i delegowaniu kierowców.


Co to jest IMI?

IMI – System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (ang. Internal Market Information System) jest narzędziem służącym do wymiany informacji pomiędzy organami publicznymi wdrażającymi unijne przepisy. Jednym z elementów systemu IMI jest platforma do delegowania pracowników. W założeniu miało to usprawnić funkcjonowanie jednolitego rynku. Jak to wygląda w praktyce?


Dlaczego wprowadzono zmiany?

System IMI został opracowany przez Komisję Europejską działającą wspólnie i w porozumieniu z krajami członkowskimi. Należy jednak pamiętać, że polska branża transportowa zajmuje drugie miejsce w Europie z 256,3 tys. ciężarówek (dane Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego). Nic dziwnego, że przedstawiciele tej branży w innych krajach Unii Europejskiej dążą do unifikacji przepisów, które spowodują mniejszą konkurencyjność naszych rodzimych firm.

Dlatego od 2 lutego 2022 roku obowiązują nowe przepisy, w założeniu mające gwarantować sprawiedliwy dostęp do wspólnego rynku. Jednym z jej składowych ma być wyrównanie pensji kierowców, tzn. mają oni otrzymywać minimalne wynagrodzenie, które obowiązuje w kraju, do którego jadą. Ponadto do pensji nie będzie można doliczać diet i ryczałtów za noclegi. Biorąc te wszystkie aspekty pod uwagę trudno dziwić się przewoźnikom, którzy słusznie obawiają się wzrostu kosztów pracy.


Kogo obejmą nowe przepisy?

Do 2 lutego 2022 roku delegowanie kierowców w transporcie międzynarodowym nie obejmowały spójne, jednolite dla całej UE przepisy.

Nowe przepisy obejmują:

– przewozy kabotażowe,

– cross – trade (przewozy pomiędzy innymi krajami niż siedziba firmy, np. trasa z Włoch do Niemiec).


Nie obejmą:

– tranzytu,

– przewozów bilateralnych (do i z Polski) + maksymalnie dwie dodatkowe operacje.


IMI krok po kroku

Od 2 lutego 2022 roku obowiązuje ujednolicenie systemów służących w poszczególnych krajach do delegowania kierowców. Od teraz będzie można to zrobić wyłącznie poprzez platformę IMI. Podpowiadamy jak to zrobić:

– jeśli jesteś nowym użytkownikiem systemu IMI musisz najpierw założyć europejskie konto przedsiębiorstwa,

– przy pierwszym logowaniu do platformy IMI należy podać nazwę użytkownika i tymczasowe konto (można je szybko zmienić po zarejestrowaniu konta),

– poprzez interfejs IMI przewoźnik ma obowiązek zgłosić delegowanie pracownika właściwym organom państwa członkowskiego, do którego delegowany jest kierowca. Musi to nastąpić najpóźniej w dniu rozpoczęcia oddelegowania,

– należy podać kraj delegowania, jego daty (od jednego dnia do sześciu miesięcy z możliwością przedłużenia), rodzaju transportu i przewozu oraz dołączyć dane firmy, umowy, kierowcy, pojazdu oraz osoby do kontaktu,

– deklaracja musi być przygotowana według następującego schematu: 1 kierowca, jeden kraj, jedno zgłoszenie,

– kierowca musi dysponować kopią zgłoszenia (w formie papierowej lub elektronicznej) i przedstawić ją odpowiednim służbom w czasie kontroli.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących nowych przepisów Pakietu Mobilności, zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i pomożemy dostosować się do nowych wytycznych.