Uwaga przewoźniku – zmiany w przepisach o delegowaniu we Francji!

Od 16.07.2019 roku Francja zmieniła przepisy odnośnie posiadania przedstawicielstwa w SIPSI, a co za tym idzie zmiany w oddelegowaniu kierowców. Do niedawana przedstawicielem mogła być każda osoba fizyczna posiadająca zameldowanie na terytorium Francji, biegle posługująca się językiem francuskim w mowie i piśmie. Wystarczyło, aby osoba ta była dyspozycyjna przez całą dobę.

Od 16.07.2019 w przepisach francuskich pojawił się zapis zgodnie, z którym przedstawicielem firmy transportowej może być wyłącznie osoba, która:

1. Posiada zameldowanie na terytorium Francji

2. Biegle posługuje się językiem francuskim w mowie i piśmie

3. Jest dostępna pod telefonem przez 24/h

4. Posiada numer SIRET, który jest niczym innym jak polskim regonem

5. Ma zarejestrowaną i aktywną działalność gospodarczą

Jaki jest główny powód zmian?

Nadrzędnym powodem, dla którego urzędy francuskie wprowadziły zmiany było wyeliminowały szarej strefy nieuczciwych przedstawicieli. W związku ze zmianą przepisów wprowadzono szczegółowy system kontroli aktywnych przedstawicieli.

Jak zmiany wyglądają w praktyce?

W skutek zaostrzenia i zmiany przepisów Francja jasno zakomunikowała, że obecnie do obowiązków służb kontrolnych we Francji należeć będzie nie tylko odbieranie telefonów od służb kontrolnych, ale przede wszystkim reprezentacja kierowców podczas kontroli oraz przechowywanie dokumentacji przez 18 miesięcy po zakończeniu pracy kierowcy.

Co grozi za niedostosowanie się do przepisów?

Wysokie mandaty. Niedostosowanie się do przepisów grozi mandatem o wysokości nawet do 3 000 €!

W zawiązku z zaistniałymi zmianami pragniemy poinformować, że Grupa Aureus VIA posiada przedstawiciela, który spełnia wszystkie wymogi prawne i formalne. Dodatkowo każdorazowo gwarantujemy odpowiednie warunki właścicielom firm transportowych podczas oddelegowania kolejnych kierowców. Zapraszamy do współpracy i skorzystania z kompleksowych usług świadczonych przez Grupę Aureus VIA w zakresie obsługi transportu.