Zakaz odbierania dziennego i tygodniowego odpoczynku w pojeździe do 3,5 t. we Francji

Francuski zakaz odbierania dziennego i tygodniowego odpoczynku w pojeździe do 3,5 tony, który wszedł w życie Dekretem nr 2020-1104 z dnia 31. sierpnia 2020 roku, wywołał w branży wiele pytań i wątpliwości. My również często wyjaśniamy jego zawiłości naszym Klientom. Dlatego postanowiliśmy o najważniejszych aspektach związanych z nowym prawem napisać jeszcze raz:

– kierowca nie może przebywać na pokładzie pojazdu do 3,5 tony ani podczas dziennego, ani tygodniowego okresy wypoczynku,

– zabrania się przebywania kierowcy w kabinie, w jego tylnej części, instalacjach dachowych – kabinie sypialnej (tzw. kurnik) oraz w namiotach w pobliżu pojazdu,

– zakaz ten obejmuje zarówno kierowców, którzy mają zapewnioną u przewoźnika umowę o pracę, jak i tych, którzy są samozatrudnieni,

– postanowienia Dekretu dotyczą firm, które swoją siedzibę mają we Francji, jak i tych, których siedzibą są inne kraje europejskie,

– karalne jest wypłacanie kierowcy ekwiwalentu za nocleg w pojeździe,

– całkowita odpowiedzialność za zapewnienie kierowcy noclegu w odpowiednich warunkach spoczywa na pracodawcy,

– kara za złamanie przepisu może sięgać 1,5 tys. euro (ok.6,6 tys. zł) i 3 tys. euro (ok. 13,2 tys. zł) za powtórne złamanie tego przepisu,

– jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany we Francji, należy doliczyć także 750 euro depozytu (ok. 3,3 tys. zł), który uniemożliwi unieruchomienie pojazdu i umożliwi kierowcy kontynuowanie tranzytu.

Przepisy zostały wprowadzone, aby poprawić warunki pracy kierowców, zapewniając im komfort i higienę (z obowiązkowym dostępem do sanitariatów) noclegu i odpoczynku.