Poniżej znajdziecie Państwo wszystkie informacje i obowiązkowe zaświadczenie dotyczące przemieszczania się w ruchu międzynarodowym:

Francja:
• Osoby wykonujące prace w regionach objętych czerwoną strefą w czasie godziny policyjnej muszą posiadać ze sobą zaświadczenie: justificatif-de-deplacement-professionnel. Zaświadczenie wypełnia pracodawca dla swojego pracownika. Nie ma potrzeby odnawiania zaświadczenia codziennie.

• Osoby pracujące na własny rachunek powinny mieć ze sobą zaświadczenie: attestation-de-deplacement-derogatoire. Zaświadczenie należy wystawić codziennie nowe.

Belgia:
W całym kraju wprowadzona została godzina policyjna pomiędzy godziną 00:00, a 05:00 rano. W tych godzinach każda osoba powinna udowodnić cel swojej podróży poprzez wypełnienie zaświadczenia o przemieszczaniu.

Czechy:
Czeskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje o konieczności posiadania do okazania podczas kontroli dokumentu potwierdzającego fakt wykonywania pracy jako kierowca.

W skład tych dokumentów chodzą dwa zaświadczenia, na których kierowca wypełnia swoje dane, jedno zostawia w firmie, w której miał załadunek bądź rozładunek, drugie z podpisem osoby z firmy Czeskiej zabiera ze sobą.

Łotwa:
Od 12 października br. władze Łotwy wprowadziły obowiązek wypełniania i przesyłania formularza on-line każdorazowo przed przekroczeniem granicy łotewskiej. Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób przekraczających granicę, w tym również w tranzycie.

Formularz znajduje się na stronie
https://covidpass.lv/en/

i musi być wypełniany nie wcześniej niż na 48 godzin przed przekroczeniem granicy łotewskiej.

Włochy:
Kierowcy wjeżdżający na terytorium Włoch powinni posiadać następujące dokumenty:

–  oświadczenie o stanie zdrowia lub oświadczenie własne do przesłania do urzędu ds. zdrowia,
– deklarację wjazdu do Włoch z zagranicy.

Oświadczenie zdrowotne należy uzupełnić danymi kierowcy i przesłać do urzędu ds. zdrowia właściwego dla regionu wjazdu do Włoch. W tej chwili deklaracja własna jest wymagana przez całą dobę w regionach, w których ogłoszono alerty czerwony i pomarańczowy:

– czerwony – Dolina Aosty, Kalabria, Kampania, Lombardia, Piemont, Toskania oraz prowincja Bolzano,
– pomarańczowy – Abruzja, Apulia, Bazylikata, Emilia-Romania, Friuli-Wenecja Julijska, Liguria, Marche, Sycylia, Umbria.

Natomiast w pozostałych regionach Włoch (regiony żółte) wymagane jest posiadanie wspomnianej deklaracji tylko podczas godziny policyjnej, tj. między godz. 22:00 a 5:00 rano.

Austria:
Od 17. listopada wprowadzony został całkowity lockdown, który będzie obowiązywał do 6. grudnia. Obostrzenia nie dotyczą transportu związanego z przewozem towarów. Kierowcy muszą jednak posiadać przy sobie odpowiednie zaświadczenie.

Hiszpania:
Od 14. listopada pomimo przymusowego zamykania barów i restauracji zezwala kierowcom ciężarówek na dostęp do lokali gastronomicznych w obszarach usługowych przy autostradach i innych drogach, Władze regionu zastrzegają jednak, że należy przy tym zachować odpowiednie środki ostrożności i przestrzegać higieny.

Portugalia:
Wprowadzono stan wyjątkowy i godzinę policyjną między 23:00 a 5:00 rano. Kierowcy z drogowego transportu są jednak zwolnieni z godziny policyjnej i mogą podczas jej trwania wykonywać swoje obowiązki zawodowe, jeśli posiadają przy sobie deklarację wypełnioną przez pracodawcę.

Węgry:
Od 13. listopada zniesiono obowiązujące w weekendy zakazy ruchu dla ciężarówek powyżej 7,5 t. Rozluźnienie będzie obowiązywało w tym kraju do odwołania.

Słowacja:
Wprowadzono czasowe i ograniczone złagodzenie egzekwowania przepisów czasu pracy kierowców obowiązujące od 11 listopada do 10 grudnia, pod warunkiem, że nie zagrażają bezpieczeństwu kierowcy i innych użytkowników ruchu ani ich zdrowiu i życiu.

Rozluźnienie przepisów obejmuje:

– wydłużenie maksymalnego dziennego limitu czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin,
– wydłużenie maksymalnego tygodniowego limitu czasu prowadzenia pojazdu z 56 do 60 godzin,
– wydłużenie maksymalnego dwutygodniowego okresu prowadzenia pojazdu z 90 do 96 godzin,
– możliwość odbycia przerwy 45-minutowej po 5,5 h jazdy,
– możliwość korzystania, w okresie trwania zwolnienia, z odpoczynku dziennego skróconego trwającego co najmniej 9 godzin.

Przypominamy jednak, że każde wykorzystanie przez kierowców odstępstw od przepisów będzie traktowane w innych krajach jako przekroczenie podlegające karze grzywny, dlatego każdy przypadek należy wykazać odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego, o których mowa powyżej.

Nie wiesz jak wykonać wydruk? Pomożemy Ci.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami. Pisząc na adres aosika@aureus.pl, możecie Państwo liczyć na naszą pomoc w przygotowaniu wszystkich dokumentów, niezbędnych do sprawnego i bezpiecznego poruszania się po Europie.