Francja – wymagane oznakowanie martwego pola od 1 stycznia 2021 r.

20 listopada 2020 r. francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało dekret, w którym nakazuje odpowiednie oznakowanie pozycji tzw. martwego pola w pojazdach poruszających się w miastach, których masa całkowita przekracza 3,5 tony. Przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2021 r.

Ministerstwo podaje, że przyczyną wprowadzenia nowego prawa jest konieczność ochrony innych użytkowników dróg, przede wszystkim pieszych, rowerzystów i osób poruszających się na skuterach. Aby poprawić ich bezpieczeństwo ciężarówki będą musiały zostać prawidłowo oznakowane zarówno z boków, jak i z tyłu pojazdu. Znaki muszą być widoczne niezależnie od panujących warunków atmosferycznych i nie mogą zasłaniać tablic rejestracyjnych, tabliczek znamionowych, świateł oraz pola widzenia kierowcy.

Już pojawiają się postulaty, aby wejście w życie wyżej opisanych przepisów przesunąć na datę po 1 lipca 2021 r., co pozwoliłoby zaspokoić zapotrzebowanie wszystkich, których nowe wytyczne będą obowiązywać.

Nieprzestrzeganie przepisów będzie podlegało karze grzywny przewidzianej za wykroczenia czwartej klasy, czyli do 750 euro. Aby wszyscy mogli dostosować się do nowego prawa, wprowadzony zostanie 12 miesięczny okres przejściowy. W tym czasie, jeśli pojazd będzie miał oznakowanie martwego pola, ale nie będzie ono tożsame z wytycznymi francuskimi, kara nie zostanie nałożona.