Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym.

Przypominamy!

W wyniku nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, od 1 marca 2022 w życie wszedł obowiązek:
– złożenia średniej arytmetycznej liczby zatrudnionych kierowców
– złożenia oświadczenia dot. liczby zatrudnionych kierowców

Treść art. 7a ust. 8 ustawy o transporcie drogowym:

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:
1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Czas na złożenie oświadczenia, przedsiębiorcy mają do końca marca, dla danych za miniony rok!
Wypełnione oświadczenie, należy złożyć do organu, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Link do oświadczenia.