Jakie zmiany czekają firmy transportowe w 2023 roku?

Okres między świąteczny, to bardzo dobry czas na zamykanie rozliczeń kierowców, którzy już do końca grudnia nie wyjadą w trasy. Odczytanie danych z kart kierowców, pobieranie danych z tachografów i nieco spokojniejszy czas zakłócają zmiany prawne jakie od zawsze są skutkiem przełomu roku. Od roku wszyscy stresujemy się rozliczeniami, które zrewolucjonizowała ustawa o czasie pracy kierowców wykonujących zadania służbowe poza granicami Polski.

Obniżanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, diety wirtualne, brak możliwości wypłaty diet zagranicznych i noclegów – cała rewolucja w systemie ubezpieczeń społecznych dla kierowców zatrudnionych w firmach produkcyjnych i transportowych.

Wynagrodzenie minimalne 2023 – tylko na pół roku

Pierwsza zmiana wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2023 będzie obowiązywała tylko przez 6 miesięcy. Nowa stawka to 3490 zł brutto. Od takiej kwoty będziemy obliczać, np. dodatki za pracę w porze nocnej i takiej stawki nie można zaniżyć na wypłacie za dany miesiąc, począwszy od stycznia 2023.

Nowa stawka przeciętnego wynagrodzenia już dla wypłat grudniowych

Część księgowych trafnie dodatkowo zauważyła, że w związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia od 2023 dla wypłat za grudzień, które będą wypłacone standardowo do 10-go stycznia, trzeba przyjąć podstawę do ZUS kwotę 6935 zł brutto (prognozowane przeciętne wynagrodzenie), a nie jak dotychczas 5922.

Część programów kadrowo-płacowych jest już na to przygotowana (składki ZUS), obliczanie wynagrodzeń kierowców wykonujących zadania służbowe poza granicami Polski też należy ustawić już pod nową wartość. Minimalne wynagrodzenie za grudzień nadal pozostaje jako 3010 zł brutto, ale parametry „kadrowe” zależą od terminu wypłaty i listy płac.

Różnica w składce ZUS po zmianie tej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne to ok 425 zł w górę. Oczywiście pod warunkiem, że zostaną obliczone odpowiednio wysokie diety wirtualne, dzięki temu uzyskamy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6935 zł.

Dodatkowe zmiany od 1 stycznia 2023

Oprócz składek ZUS obliczanych już wg parametrów 2023, również kierowcy, którzy osiągnęli w 2022 II próg podatkowy, za grudzień (gdy wypłata jest po nowym roku) będą już mieli naliczone zaliczki na podatek wg dochodu na dzień wypłaty (czyli styczniowe – 12%).

Kolejną zmianą jaka może mieć wpływ na obliczanie wypłat jest wprowadzenie możliwości złożenia deklaracji PIT-2 i wskazania wartości kosztów uzyskania przychodu (KUP) na 0 zł/100 zł/200 zł/300 zł.

Nowe stawki diety na terenie Polski – 45 zł

Od kilku tygodni wiemy już na pewno, że z Nowym Rokiem wchodzi zmiana Rozporządzenia w sprawie podróży służbowych pracowników sfery budżetowej i nowa stawka diety polskiej wynosi 45 zł i automatycznie wartość ryczałtu noclegowego w Polsce wynosi 150% tej kwoty, czyli 67,50 zł.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z Kodeksem Pracy można dla pracowników firm innych niż budżetowe ustalić nieco inne zasady naliczania i wypłacania świadczeń z tytułu podróży służbowej, i jedną z takich ciekawych zmian może być umożliwienie wypłaty ryczałtu noclegowego również, gdy odpoczynek kierowcy odbierany jest w ciągu dnia.

Odpowiednio ustalając sposób rozliczania tras krajowych można wypłacić kierowcy nawet 1000-1500 zł więcej, w dietach i noclegach, które są zwolnione z podatku i składek ZUS.

Brak ustawy – skąd zatem kwota 6935 zł brutto?

Pomimo, iż kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia nie jest jeszcze zatwierdzona w ustawie budżetowej, to wg zasad przyjmuje się tę wartość, która jest w oficjalnym projekcie – dlatego warto to sprawdzić w swoich programach rozliczeniowych teraz, dopóki jest jeszcze czas na ewentualne korekty i aktualizacje systemów.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości, pytania i problemy w kwestii rozliczeń kierowców, zapraszamy do współpracy.