Obowiązek szkolenia ADR, a przepisy

Bezpieczeństwo na naszych drogach nie zależy tylko od jakości nawierzchni i czuwania służb porządkowych. Jak zawsze kluczową rolę w takich sytuacjach odgrywają sami kierowcy. Odbyte szkolenia oraz ich kwalifikacje – to one mówią o bezpieczeństwie i pewności kierowcy w różnych sytuacjach na drodze. Dlatego bez wyjątków wszyscy kierowcy przewożący niebezpieczne towary, jak benzyna, amunicja, naboje do broni, zapalniki elektryczne, czy inne przedmioty wybuchowe  zobligowani są do odbycia szkolenia ADR.

Co to jest szkolenie ADR?

Jest to szkolenie edukujące osoby trudniące się transportem materiałów niebezpiecznych. Dzięki temu szkoleniu nabywają szereg kompetencji, które dają im wiedzę do tego jak prawidłowo obchodzić się z danymi materiałami. Szkolenie ADR jest, więc obligatoryjne dla wszystkich osób chcących zajmować się właśnie transportem materiałów niebezpiecznych. Niezbędne jest również podczas brania udziału w czynnościach transportowych bez czynnego udziału w kierowaniu pojazdem.

Jakie towary zaliczamy do towarów niebezpiecznych?

Są to wszelkiego rodzaju przedmioty oraz substancje, które w swoim składzie mają właściwości niebezpieczne, mogące powodować szkody dla środowiska i ludzi, jeżeli nie będą w należyty sposób traktowane podczas transportu. Są to przede wszystkim substancje wybuchowe, łatwopalne ciecze, gazy, jak również wszelkie substancje żrące, czy też radioaktywne. To oczywiście tylko garstka z worka szkodliwych i niebezpiecznych substancji, z którymi kierowcy muszą się obchodzić w wyjątkowo ostrożny sposób dla dobra własnego i środowiska. Przewóz towarów niebezpiecznych zabroniony jest dla osób nieposiadających odpowiednich kwalifikacji. Co więcej, dozwolony jest tylko na warunkach jasno określonych w przepisach ADR.

Do czego przyda się szkolenie ADR?

Kierowcy wykonujący którykolwiek z poniższych czynności zawodowych zobligowani są do odbycia szkolenia ADR:

– klasyfikowanie oraz przygotowywanie towarów niebezpiecznych
– kompletowanie dokumentacji przewozowej
– pakowanie materiałów
– załadunek, przeładunek oraz rozładunek

Oraz przede wszystkim ich przewóz.

Wyedukowani kierowcy to nie tylko gwarant bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych, ale przede wszystkim zminimalizowanie ryzyka związanego z ich niewłaściwym przewozem.

Jakie szkolenia są wymagane?

Kursy ADR dzielą się na dwa rodzaje: Kurs ADR podstawowy, w skład, którego wchodzą uprawnienia pozwalające na prowadzenie wszystkich pojazdów, które oznakowane są tablicami o pomarańczowej barwie. Te uprawnienia pozwalają na prowadzenie pojazdów wszystkich klas oprócz klasy pierwszej – stanowiącą materiały wybuchowe oraz klasy 7 – materiały promieniotwórcze.
Kurd ADR rozszerzony, w którego skład wchodzą trzy rodzaje kursów. Ten rodzaj szkolenia wymagany jest do przewozu materiałów promieniotwórczych, oczywiście do szkolenia rozszerzonego mogą zostać dopuszczone wyłącznie osoby, które wcześniej odbyły i zaliczyły kurs w stopniu podstawowym.

Kto może ubiegać się o zaświadczenie odbytego szkolenia ADR?

– szkolenie ADR ważne jest prze okres 5 lat
– może ubiegać się o nie każda osoba, która ma ukończone 21 lat
– spełnia wszystkie wymagania zawarte w przepisach prawa o ruchu drogowym oraz transporcie drogowym
– ukończyła pozytywnie kurs ADR początkowy albo doskonalący

Sankcje

Przewoźnik, który pozwala swoim pracownikom na transportowanie materiałów niebezpiecznych bez odbytego szkolenia ADR, rzecz jasna naraża siebie i swoją firmę na sankcje. Ale to nie jedyna strata dla firmy. Przede wszystkim ryzykuje być może bezpowrotną utratą reputacji.