Inteligentne tachografy – czy rozwiążą problemy?

Konfederacja Organizacji Kontroli w transporcie Drogowym monitoruje implementację inteligentnych tachografów. Choć przepisy o smart tacho już zagościły w naszym życiu wciąż budzą wiele kontrowersji i wątpliwości. 

Problemy pojawiły się na samym początku.

Liczba samochodów ciężarowych w Polsce rośnie w diametralnym tempie. A to wcale nie ułatwia wyposażenia pojazdów w must have jakimi są inteligentne tachografy. Zgodnie z raportem opracowanym przez Polski Związek Przemysłu Motorowego już w pierwszej połowie 2019 roku zarejestrowano ponad 15 tys. samochodów ciężarowych. To aż o 1,7 więcej niż w roku poprzednim. Zgodnie z przepisami nowe samochody powinny być już wyposażane w smart tachografy co jak się okazuje jest problematyczne.

Warto wspomnieć, że ów problem pojawił się już kilka miesięcy temu, kiedy okazało się, że karty do tachografów docierają do warsztatów z dużym opóźnieniem. Problem zaopatrzeniowy dotknął również innych komponentów urządzeń, m.in. towarem deficytowym okazały się czujniki ruchu.

Głównym powodem, dla którego system ewidencjonowania czasu pracy kierowców jest udoskonalany jest bezpieczeństwo. Według statystyk w 2017 roku na polskich drogach zginęło, aż 25 tys. osób. W prawdzie kierowcy zawodowi w tych statystykach mają niewielki udział, bo zaledwie 3,2 proc. Cały czas trwają prace nad podniesieniem poziomu bezpieczeństwa na drogach.

Inteligentne tachografy są właśnie po to, aby kontrolować czas pracy i unikać nadużyć jakich się dopuszczano. Służby kontrolne mogą sczytywać dane z urządzeń cyfrowych i dzięki temu z łatwością zewidencjonować pojazdy, w których czas pracy został przekroczony. Nagminnym wręcz wykroczeniem bywało wyłączanie tachografów w celu ukrycia nadgodzin. Obecnie odsetek kierowców, którzy dopuszczali się takich zaniedbań i narażali na niebezpieczeństwo jest coraz mniej.

W skutek zwiększenia kontroli na drogach, a także wprowadzeniu obligatoryjnych tachografów z pewnością liczba przewoźników, którzy dopuszczali się nielegalnych praktyk znacznie zmalała.

Inteligentne tachografy vs AETR

Jak to zwykle bywa żadne rozwiązanie nie jest idealne. Nadal nie rozwiązano kwestii użytkowania tachografów w krajach spoza UE. Problematyczny okazał się zapis konwencji, z którego wynika, że wszystkie pojazdy będące spoza państw Unii nie mają obowiązku posiadania inteligentnych tachografów. Cała sytuacji nie wygląda najlepiej i może spowodować zmniejszenie bezpieczeństwa na europejskich drogach oraz powrót nieuczciwych praktyk stosowanych przez przewoźników. Co gorsze działa to w dwie strony. Przewoźnik wysyłający pojazd z inteligentnym tachografem do państw spoza UE również może zostać oskarżony o przewóz materiałów z niezgodnym z przepisami tachografem.

Jak widzimy wiele jeszcze jest do udoskonalenia. Cały czas trwają prace nad stworzeniem tachografów w myśl przyszłości, które przyniosą wiele usprawnień, a przede wszystkim będą bardziej uniwersalnym narzędziem monitorującym czas pracy.